top of page

2023

Season I - RESULTS

Published in March

Bach (27).png

 

Special Awards

GRAND PRIZE

Nikita Ruzhavinskiy

EXCELLENT INTERPRETATION

Yang Zhang / Akari Harada / Almz Jim Yu shue / Wong Lok Ngai / Angeliki Vasiliki Tsiantzi-Mante / Pharphum​ Phophong​ / Xinrui Yang / LEE, YUNG-HSUAN / Claudia Moliner / Ella Liu / Rashana Ram / Pantila Phattanaphaiboonkul / Naparuethai Anuwatmatee / Oan Woo Park / Emmanouil Makridis / Javier Alamà Barona / Tanya Ganesh / Nabil Hanna / Cindy Dou / Chayapa Asawarakwong / Bhupakorn Telan / Mandi Dou / Chanyanuch Korboonchuay / Swansea Siu / Sihan Li

OUTSTANDING MUSICALITY

Kong Wai Ka Ashley / Yeung Wing Sum / Hannah Tsai / Sophia Maddock / CHAU Mei Lok / Wojciech Źróbek / Charles Chen / Kate Hsia / yunhee Ko / Xun Xu / Zhengxiao Huang / Dr.Victoria Xin.Zhang / Anna Krutikova / Nandin Nyamgarav / Valentina Irlando / Yu Ding / Lucy Liu / Chen Yinzhen / Chiara Gabrielli / Kawinkorn Ampornmaha

OUTSTANDING TECHNIQUE

Andrew Hosler / Hengyu Yang / Fabian Enders / Jacqueline Rodenbeck / Aleksandra Stylok / Kacper Solarz / Yibing CHEN / Antoni Stolarczyk / Maximilian Belyantsev / Hanwen Shi / Yao Chen Lucas Tang / Natthita Rerkratanavaraporn / Natalie Tsai / Rachawadee Kuasakul / Rachel Yang / Ines Lim Rae Shaine / Laura Colago Montañés / Lian Xue / Xinyi Cui / Byungsoo Lee/Juhye Park - Duo Atto / Qin Haosen / Kailey Eunyoung Suh

 

 

Concerto Category

FIRST PRIZE

Zhengxiao Huang, Double bass

Tanya Ganesh, Oboe

Kailey Eunyoung Suh, Violin

SECOND PRIZE

Hengyu Yang, Piano

Yiqian Peng, Violin

Diana Zhou, Violin

THIRD PRIZE

Pierre Dubois, Piano

Marco Rossi, Vocal

Sophie Martin, Piano

 

 

Etude Category

FIRST PRIZE

Marc Morosanu, Cello

CHEN Wei, Piano

SECOND PRIZE

Giulia Neri, Cello

Yu Ding, Piano

THIRD PRIZE

Harpreet Lam, Piano

Simone Lombardi, Piano

Mei Chen, Piano

 

 

Romantic A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

Tzu-Yi Huang / Oan Woo Park, Cello

Aidan Lee, Piano

SECOND PRIZE

Simon Fass / Yu Ding, Piano

LEE, YUNG-HSUAN, Vocal

THIRD PRIZE

Federica Bianchi, Clarinet

Ziqing Lu / François Moreau, Piano

 

 

Romantic B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Zhengxiao Huang, Double bass

Jinhwan Kim / Chen Yinzhen, Piano

Kailey Eunyoung Suh, Violin

Zhenyang Frau Qian / Yan Wei / YUCHEN FAN / Ze Chen / YANG JIAN, Vocal

SECOND PRIZE

Jacques Lambert, Cello

Basilio Padovani, Piano

Nicolas Girard, Flute

Peng Yupu / Edward Evans / Liu Zhao, Vocal

THIRD PRIZE

Jiang Junjie / Jace Christie, Vocal

Kenzie Holman, Flute

Alex Zhang / Sarah Foster / Michael Liu, Vocal

 

 

Baroque A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

Javier Alamà Barona, Marimba

Simon Fass / Cana Fass / Yu Ding, Piano

Mandi Dou, Violin

SECOND PRIZE

Anne Simon, Piano

Davide Conti, Vocal

Olivier Dupont, Violin

THIRD PRIZE

Harvey Lim, Cello

Ch'o Eun-Jin / Andrea Orlando, Piano

Giuseppe Marino, Marimba

Emily Brown, Double bass

 

Baroque B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Mathilde Reuzé, Cello

Danqing Wu, Baroque Cello

Fabian Enders, Conducting

Thomas Horter, Flute

Nabil Hanna, Organ

Pablo Vivancos Belmonte / Lian Xue, Piano

Boyu Qian / Xun Xu, Violin

Tianji Liu / ZHU KAI, Vocal

SECOND PRIZE

CHEN Wei, Piano

Hye Eun Park, Cello

Philippe Bernard, Violin

Lucy Johnson, French horn

Charlotte Taylor, Viola

THIRD PRIZE

Amanah Ross, Flute

Victoria Wood, Oboe

Zhang Wei, Vocal

Ludovic Girard, Guitar

Isabella Adams / Lu Yao, Piano

Ella Wright, Cello

Huang Lei, Double Bass

 

Classical A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

Tanya Ganesh, Oboe

Cindy Dou, Piano

Angela Zhong, Vocal

SECOND PRIZE

Kate Stanley, Flute

Katarzyna Nowak, Piano

Catherine Moreau, Vocal

THIRD PRIZE

Piotr Zieliński, Piano

Chris Liu, Violin

Guillaume Renard, Cello

 

Classical B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Fabian Enders, Conducting

Zhengxiao Huang, Double bass

Zhiqi Liu, Violin

Tian Yuhe / Zhenyang Frau Qian, Vocal

SECOND PRIZE

LI YUE, Piano

Eleonora Vitale, Harp

Elizabeth Clayton, Vocal

Catherine Hall, Violin

THIRD PRIZE

Kristoffer Norgaard, Vocal

Grace Huang, Flute

Ethan Lee, Harpsichord

Alexander Campbell, Cello

 

Modern A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

Cana Fass / Simon Fass, Piano

SECOND PRIZE

Yu Ding, Piano

Benjamin Davis, Cello

THIRD PRIZE

Hannah Brown, Piano

Xia Zhang, Cello

 

Duo Performance

FIRST PRIZE

Byungsoo Lee/Juhye Park - Duo Atto, Piano, Violin

Yu Ding, Piano

Zhiqi Liu, Violin

SECOND PRIZE

Riley&Steven, Piano Duo

Marwah Appleton & Edwin Hibbert, Violin Duo

THIRD PRIZE

Mireya Miguélez & Felicia Caiazzo, Harp & Flute

Zitong Gang & Liu Rui, Piano Duo

 

Modern B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Andrew Hosler, Tenor Saxophone

Akari Harada / Dr.Victoria Xin.Zhang / Yang Zhang, Piano

Xinyi Cui, Vocal

SECOND PRIZE

Fung Chee Ching, Piano

YAO CHENGHUA, Vocal

Charlotte Taylor, Violin

THIRD PRIZE

Lucka Urbanová, Vocal

Jace Christie, Clarinet

Li Ming / Sophie Jones / Samuel Turner, Piano

 

Chamber Music

FIRST PRIZE

Theodore Smith, Brass Quintet

Weihua Jiang & Ke Yang & Yuecen Wu & Yang Wu & Shuhan Zhang, Chamber

Yi Hsuan Ethan Lin, Composition

CLARE Trio - Sylwia Orzechowska, Agnieszka Wojtowicz, Jagienka Klecha, Piano, Violin, Cello

SECOND PRIZE

PARAMITA HERITAGE SCHOOL, Chamber Choir

Zitong Gang & Liu Rui, Piano Duo

Marwah Appleton & Edwin Hibbert, Violin Duo

THIRD PRIZE

Mireya Miguélez & Felicia Caiazzo, Harp & Flute

Riley&Steven, Piano Duo

Marta Szczepańska & Marek Kowalski, Piano & Violin

ZHOU XINYU, Composition

 

National Music

FIRST PRIZE

Chanisa Cholmaitri, Vocal

SECOND PRIZE

Thanakrit Mayuraritpibal, Vocal

THIRD PRIZE

Jasper Finch, Piano

Li Ming, Vocal

 

Sonata

FIRST PRIZE

Akari Harada, Piano

SECOND PRIZE

Sophie Martin, Piano

THIRD PRIZE

Zhao Ming, Piano

 

Musical Theatre

FIRST PRIZE

Chayapa Asawarakwong / YULIN ZHU

SECOND PRIZE

Kawinkorn Ampornmaha / Navasorn Patthamaworrakhun / Sarisa Patthamaworrakhun / LISHA TANG

THIRD PRIZE

Marco Rossi / William Thompson / Michael Liu / Li Ming / Zhang Wei / Amelia Scott

 

Original composition

FIRST PRIZE

Joaquin Lichtle Prieto / Marcin Piotr Łopacki / Yi Hsuan Ethan Lin / Metin Bahtiyar / Rowland Luo / Stanislav Barantsov / Ugo Raimondi / Massimo Carpegna / RADOSŁAW BRODA / Nellia Chabanova

SECOND PRIZE

Ian Lim Rae Jed / Rongjie Zhang / Tianle Shen / David Robertson / Federico Mancini / Sophie Jones / Zhang Zhuocheng / Fabian Enders / Kiarash Khorram / Zhirui Zhang / yixi wen

THIRD PRIZE

Sonia Hernández / Ermenegarda Russello / Su Jae-Yong / Bruno Nikolajsen / Lorenzo Moretti / Laura Greco / Chen Xin / Lu Yao / Caroline Harris / Matteo D'Angelo

 

Professional (No age limit)

FIRST PRIZE

Nikita Ruzhavinskiy, Cello

Dominique Salloum, Composition

Ana Belen Herrezuelo, Conducting

Daria Savvateeva, Harpsichord

Xiaonan Han, Oboe

Akari Harada / yunhee Ko / Hanwen Shi / Pablo Vivancos Belmonte / Zurui Tai, Piano

Zhiqi Liu, Violin

Jiaxin Bi / Sisi Liu / Dingsong Li, Vocal

SECOND PRIZE

Sihan Li, Flute

Chiara Gabrielli / David Ruiz Gil / CHEN Wei / Chen Yinzhen, Piano

Yirong Tang, Violin

Yan Wei / Yeung Hiu Fan / Zhenyang Frau Qian, Vocal

Lorenzo Moretti, Conducting

Laura Greco, Composition

THIRD PRIZE

Nathalie Roche, Cello

Sheila Teixidó, Violin

Sandrine Rousseau / Xuyi Cheng / Liu Mengjie / Phillip Golden, Piano

Kae Sang Chul / Aidan Johns, Harp

Michel Mercier / Zhu Bijun / Valentina Fiore, Vocal

Victoria Wood, Oboe

 

Advanced (Age 18-22)

FIRST PRIZE

Yangda Lu, Clarinet

Aleksandra Stylok, French horn

Nabil Hanna, Organ

Laura Colago Montañés, Piano

Kacper Solarz, Violin

XiaoFeng Hou, Vocal

SECOND PRIZE

Qin Haosen, Clarinet

Kailey Eunyoung Suh, Violin

James Wilson, Piano

William Thompson, Cello

THIRD PRIZE

Su Jae-Yong, Oboe

Maude Lam, Cello

Katerina Schmidt, Harp

Antonio Russo, Vocal

Jamie Wong / Xu Xiuming, Violin

 

Young Artist (Age 14-17)

FIRST PRIZE

Charles Chen / Oan Woo Park, Cello

Rachel Yang, Flute

Emmanouil Makridis, Guitar

Javier Alamà Barona, Marimba

Tanya Ganesh, Oboe

Kong Wai Kio Kristen / Kong Wai Ka Ashley / Ines Lim Rae Shaine / Kate Hsia / Maximilian Belyantsev, Piano

MAJA ŠAUPERL, Viola

ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK / Jacqueline Rodenbeck, Violin

PAWEENUCH PIENGPRASITPORN / TIANCHANG LIU, Vocal

SECOND PRIZE

Valentina Irlando / Ruiyang Chen, Cello

Nathan Yoon, Composition

Lucy Liu / Aidan Lee / Yu Ding, Piano

Lauren Lin / Swansea Siu / Tiantong Yang, Violin

Napatgan Pavorndechapong, Vocal

THIRD PRIZE

Tenuun Tur / Andrea Li / Michel Mercier / Florence Baker / Zhang Shuo, Piano

Keeva Matthews, Viola

Dionísio Matos, Flute

Joshua Mitchell, Vocal

Chen Xin, Composition

Wu Yunfei / Mathilde Tran, Cello

Huang Lei, Double Bass

 

Youth (Age 11-13)

FIRST PRIZE

Claudia Moliner, Cello

Ella Liu, Flute

Oancea Maria Angela, Harp

Rashana Ram / Pantila Phattanaphaiboonkul / Naparuethai Anuwatmatee /

CHAU Mei Lok / Wojciech Źróbek / Antoni Stolarczyk, Piano

Martina Moliner, Violin

Chinchaya Wongwisutikul / Rachawadee Kuasakul, Vocal

SECOND PRIZE

Yunwei Zhang / Nandin Nyamgarav / Cindy Dou, Piano

Diana Zhou, Violin

Atipat Pavorndechapong / Chanyanuch Korboonchuay / Nonnara Pongwarin, Vocal

Kolbjørn Theisen / Ataergin Durmaz, Cello

THIRD PRIZE

Cornélio Mascarenhas, Double Bass

Renato Castro, Drums

Matteo D'Angelo / Narampha Cholmaitri / Valentina Fiore, Vocal

Alice Ferretti, Violin

Chen Xin, Composition

 

Junior (Age 8-10)

FIRST PRIZE

Yeung Wing Sum, Flute

Hannah Tsai, Harp

Angeliki Vasiliki Tsiantzi-Mante / Pharphum​ Phophong​ / Sophia Maddock /

Hengyu Yang / Goodali Erdenebaatar / Yao Chen Lucas Tang / Natthita Rerkratanavaraporn, Piano

Hannah Tsai, Viola

Yibing CHEN / Natalie Tsai / Kim min jae / Chuang Ariel / Xinrui Yang, Violin

LEE, YUNG-HSUAN, Vocal

SECOND PRIZE

Anna Krutikova / Michael Tungalag, Piano

Chow Sze Wai, Viola

Bhupakorn Telan / Mandi Dou / Momo Sasaki, Violin

Eleonora Conte, Cello

Arthur Thompson, Double Bass

Caroline Harris, Oboe

THIRD PRIZE

Chenchen Jiang / Sarah Park / Denis Carpentier / Randy Richard /

Bai Wenfeng / Jiaxuan Li / Brian Stanley, Piano 

Annika Manz, Viola

Harri Wang, Composition

Elimena Siciliano, Violin

Gisela Domínguez, Drums

Jonathan Ramírez / Giulio Bianchi, Cello

 

Prodigy (Age 7 and younger)

FIRST PRIZE

Boxi Guo, Piano

Wong Lok Ngai, Violin

Cheung Mag Sin Cheung

Almz Jim Yu shue, Djembe

SECOND PRIZE

Boxi Guo, Cello

Kritnapat Lertsubthaworn, Vocal

Shuqi Wang, Violin

THIRD PRIZE

Bethany Zhang, Piano

Evan Gould / LIU YINUO / Connor Jarvis, Vocal

Euridice Morgillo, Violin

bottom of page