JUNE, 2022

RESULTS

Bach (27).png

 

Special Awards

GRAND PRIZE

Magdalena Pawłowska

OUTSTANDING MUSICALITY

Ionita Silvia Cosmina / Kacper Suchomski / Lyam Chenaux / Olga Wraga / Yi-Ting Lo / Zhiyi Wu / Dan Qiao / Qing Xu / Wong Wai Ying / Connor Barney & Michael Reardon / Aleksander Jan Szopa

OUTSTANDING TECHNIQUE

Daniel Dmowski / Anna Świeżowska / PeiWen Yang / Michelle Wang / Irena Kiełbasińska / Jia Guo / Frances Tang / YEUNG SHEUNG WA / CHAN PAK HEI

 

 

Concerto Category

FIRST PRIZE

Frances Tang, Harp

LI Ruimian, Piano

SECOND PRIZE

Esa Moreno, Flute

Tazmin Bradshaw, Piano

THIRD PRIZE

Xue Wang, Violin

Amalia Mendez, Piano

 

 

Sonata Category

FIRST PRIZE

Lyam Chenaux, Cello

Zhiyi Wu, Piano

SECOND PRIZE

Lucka Urbanová, Piano

Jasper Finch, Piano

THIRD PRIZE

Xue Wang, Violin

Iwan Bellamy, Cello

 

 

Etude Category

FIRST PRIZE

Irena Kiełbasińska, Piano

SECOND PRIZE

Not Awarded

THIRD PRIZE

Zhu Yizhen, Piano

 

 

Romantic A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

LEE, YUNG-HSUAN, Vocal

SECOND PRIZE

Aayan Mathis, Piano

THIRD PRIZE

Yuqing Ye, Violin

 

 

Romantic B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Rui Tang, Vocal

Zhu Jin, Vocal

SECOND PRIZE

Basilio Padovani, Piano

THIRD PRIZE

Harvey Lim, Cello

Kenzie Holman, Flute

 

 

Baroque A (Under Age 17)

FIRST PRIZE

Baian Chen, Vocal

SECOND PRIZE

Marian Solomon, Marimba

THIRD PRIZE

Feifei Liu, Vocal

 

Baroque B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Berberian Jesse / Zhilin Zhang, Piano

Dan Qiao / Kacper Suchomski, Violin

Qing Xu, Organ 

Yi Liu, Vocal

Yuntong Wang, Viola

SECOND PRIZE

Wang Yitong, Piano

Weng l Leong, Violin

Wong Wai Ying, Piano

THIRD PRIZE

Kae Sang-Chul, Violin

Amanah Walter, Piano

Isaac Díaz, Guitar

Kristoffer Nørgaard, Vocal

 

Classical B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Anna Świeżowska, Violin

SECOND PRIZE

Lewys Lindsey, Piano

THIRD PRIZE

Tuxing Li, Piano

 

Modern B (Over Age 17)

FIRST PRIZE

Frances Tang, Harp

Zhilin Zhang, Piano

SECOND PRIZE

Billie McGlynn, Piano

THIRD PRIZE

Jace Christie, Clarinet

Xiaohui Yan, Harp

 

Duo Performance

FIRST PRIZE

Karolina Marciniak & Justyna Krueger, Piano 4 Hands

Connor Barney & Michael Reardon, Guitar Duo

Siu Jasmine Sung Yee & Siu Oi Yee Roselyn, Violin Duo

Jiaying Liang, Piano & Violin

SECOND PRIZE

Kaiya Ayala & Shaunie Orr, Piano & Violin

Marwah Appleton & Edwin Hibbert, Violin Duo

THIRD PRIZE

Mireya Miguélez & Felicia Caiazzo, Harp & Flute

Antero Cicero & Vörös Arnold, Cello Duo

Zitong Gang & Liu Rui, Piano Duo

 

National Music

FIRST PRIZE

Zhang Yaming, Piano

Zhilin Zhang, Piano

SECOND PRIZE

Zhongyi Wei, Guzheng

THIRD PRIZE

Jasper Finch, Piano

Ch'o Eun-Jin, Piano

 

Original composition

FIRST PRIZE

Aleksander Jan Szopa

Shuya Feng

QinJian

Ruolan Hao

Stefanie Loh

SECOND PRIZE

Mauro Sartori

Gisela Domínguez

Su Jae-Yong

Bruno Nikolajsen

THIRD PRIZE

Sonia Hernández

Ermenegarda Russello

Kaylen CHAN

Cecilia Ramos

Sisi Wang

 

Professional (No age limit)

FIRST PRIZE

WANG BOJIAN, Conductor

Razmig Melkonian / Ting Wang, Piano

Liang Yu, Vocal

Frances Tang, Harp

SECOND PRIZE

Zihan Zhang, Piano

Tommaso Amabile, Cello

Sonia Hernández, Flute

THIRD PRIZE

Sheila Teixidó, Violin

Giles Golden, Piano

Erica Paccione, Vocal

 

Advanced (Age 18-22)

FIRST PRIZE

Jia Guo, Violin

Magdalena Pawłowska, Vocal

Yi-Ting Lo, Cello

Ionita Silvia Cosmina / Zitong Wang / Zhiyi Wu, Piano

SECOND PRIZE

Olivia Conforti / Ziying Lu, Piano

Elda Venturo, Flute

Su Jae-Yong, Oboe

THIRD PRIZE

Hana Seymour / DAVY LELOUP, Piano

Nadeem Kaur, Violin

Maude Lam, Cello

Katerina Schmidt, Harp

 

Young Artist (Age 14-17)

FIRST PRIZE

Bowen Zhao, Vocal

Daniel Dmowski, Violin

Emanuel Luo / Evangelia Tsiantzi-Mante / Ziming Wang, Piano

Ho Yi Hang, Cello

Siu Jasmine Sung Yee, Violin

SECOND PRIZE

Mathilde Tran - Cello

Ermenegarda Russello / Innocenza Cristiano, Violin

Theia Haley, Piano

THIRD PRIZE

Kuba Marquez / Xiying Zhou, Cello

Barbara Hill, piano

Keeva Matthews, Viola

Dionísio Matos, Flute

 

Youth (Age 11-13)

FIRST PRIZE

Lyam Chenaux / Yuner Hu, Cello

Olga Wraga / Oliwia Witkowska / Patachi Eva Ioana / YEUNG SHEUNG WA, Piano

Siu Oi Yee Roselyn, Violin

Samme TSUN, Vocal

SECOND PRIZE

Kolbjørn Theisen / Ataergin Durmaz, Cello

António Garcia / Sim Yong-Sik, Piano

Cornélio Mascarenhas, Double Bass

THIRD PRIZE

Yi Zheng, Oboe

Cataleya Marshall, Vocal

Zhe Li / Qiuyu CHI, Piano

Renato Castro, Drum

 

Junior (Age 8-10)

FIRST PRIZE

Alicja Jabłońska / Fong Ho Shun / Michelle Wang / Ruolan Hao, Piano

Robert Olteanu, Marimba

PeiWen Yang, Violin

Jiayi Huang / Yuanshen Wang / Yueyun Wu, Cello

LI Chi Ting, Harp

LEE, YUNG-HSUAN, Vocal

SECOND PRIZE

CHAN PAK HEI, Piano

Kuangyin Li, Violin

Jonathan Ramírez / Antero Cicero, Cello

Felicia Caiazzo, Vocal

THIRD PRIZE

Annika Manz, Viola

Elimena Siciliano, Violin

Gisela Domínguez, Drums

Chenchen Jiang / Sarah Park / Denis Carpentier, Piano 

Gabriel Mateschitz, Guitar

 

Prodigy (Age 7 and younger)

FIRST PRIZE

WONG Tsz Kwan Harvey, Piano

Wong Chi Hua Phillip, Piano

SECOND PRIZE

Wuhengyi Xu, Piano

Melanie Bauer, Harp

THIRD PRIZE

Shuqi Wang, Violin

Euridice Morgillo, Violin